Kallelse till Årsmöte i Kanotklubben Bris 2020

Den 25/4 – 2021 kl 15.00 kommer vi att ha ett försenat årsmöte.

Oavsett väder kommer vi att hålla mötet utomhus vid klubbhusets baksida. Kläder efter väder med andra ord.

Viktigt att alla som kommer på mötet håller avstånd och är friska så att vi inte sprider ytterligare Corona smitta, och att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  • Den tidigare utskickade dagordningen gäller.
  • Motioner inkomna före den 11/11-2020 tas upp.
  • Tidigare aviserade datum gäller. Utrymmena sägs upp från och med den 1 november -2020. Skriftlig ansökan om utrymme för 2021 ska vara inlämnade senast onsdagen den 11/11-2020.

Styrelsen bjuder på fika efter avslutat möte.

Hjärtligt välkomna till Årsmötet!

/Styrelsen

Categories:

Tags:

Comments are closed