Klubben har fått bidrag av Sparbanksstiftelsen för att renovera taken och murstockar på vedbod brygghus samt stora huset ute på Skrivareklippan. Arbetena är nu slutförda på taken, det som återstår är murstockar som blir åtgärdade efter semestern.

Klubben tackar Sparbanksstiftelsen och alla som hjälpt till med transporter av materiel och ställningar.

Categories:

Tags:

Comments are closed