KONTAKTINFORMATION

Skäret 2
432 93 Varberg

info@kkbris.se

KK Bris – Kanot
Fack 31
432 21 Varberg

Styrelsen

Ordförande

Dan Hay

Vice Ordförande

Matilda Gustavsson

Sekreterare

Sara Henriksson

Adjungerande kassör

Britt-Marie Johansson

Ledamot

Pia Källström

Ledamot

Magnus Henriksson

Suppleant

Daniel Johansson

Suppleant

Patrik Halldén