KONTAKTINFORMATION

Skäret 2
432 93 Varberg

info@kkbris.se

KK Bris – Kanot
Fack 31
432 21 Varberg

Styrelsen

Ordförande

Dan Hay

Vice Ordförande

Matilda Gustavsson

Sekreterare

Sara Henriksson

Adjungerande kassör

Mikael Eriksson

Ledamot

Pia Källström

Ledamot

Magnus Henriksson

Suppleant

Daniel Johansson

Suppleant

Andreas Olsson