Registerinformation

Nedan hittar ni dokument som innehåller information kring hanteringen av vårt register. Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR).

Dina rättigheter

Information kring dina rättigheter av registrerad data.

Registerförteckning

Register över behandlingar där vi är personuppgiftsansvarig. 

Integritetspolicy

Kanotklubben Bris Varbergs integritetspolicy.

Registerutdrag

Formulär för begäran av registerutdrag.