Kallelse tillÅrsmöte i Kanotklubben Bris 2022 Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte i Kanotklubben Bris torsdagen […]