Kallelse till
Årsmöte i Kanotklubben Bris 2022

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte i Kanotklubben Bris torsdagen den 24 november 2022 kl. 19:00 i Kanothuset. Klubben bjuder på smörgåstårta i sedvanlig ordning.

● Dagordning enligt stadgar. Dagordningen bifogas i utskickat mail.
● Motioner inkomna före 8 november 2022 tas upp.
● Skrivareklippan. Utrymmena sägs upp från och med den 1
november 2022. Skriftlig ansökan om utrymmen för 2023 ska vara
inlämnade senast den 8 november 2022.

Hjärtligt välkomna till Årsmötet

/Styrelsen

Categories:

Tags:

Comments are closed